Základná terminológia

applet - program (napr. v jazyku Java), ktorý je možné vložiť do HTML stránky. Program sa spúšťa cez interpreter takže je nezávislý na hardware.
ARP (Address Resolution Protocol) - konverzia IP adresy na MAC adresu (fyzická adresa sieťovej karty).
CGI (Common Gateway Interface) - popis rozhrania medzi databázou a WWW servrom. Slúži napr. na zadávanie údajov cez WWW stránky (nákup, osobné údaje, ...).
cookie (keks) - identifikačná správa. Napr. keď sa prihlásite na WWW servri prvýkrát menom a heslom, server pošle cookie s týmito údajmi vášmu prehliadaču. Pri ďalšom prihlásení váš prehliadač pošle cookie a nemusíte sa znovu prihlasovať.
daemon - systémový proces v Unixe - spúšťa ho systém a nie používateľ, pre používateľa je neviditeľný.
DNS (Domain Name System) - systém pomenovania počítačov v sieti symbolickými menami cez hierarchickú stromovú štruktúru domén (počítač.doména11.doména1 - fero.firma.sk).
domain (oblasť) - symbolické meno, ktoré označuje skupinu počítačov so spoločnými záujmami (štát, firma, oddelenie). Môže obsahovať podriadené domény - subdomény.
FTP (File Transfer Protocol) - prenos súborov.
HTML (HyperText Markup Language) - jazyk pre tvorbu webovských stránok.
HTTP (HyperText Transfer Protocol) - protokol pre prenos HTML.
ICMP (Internet Control Message Protocol) - rozšírenie IP protokolu, prenáša chybové, riadiace a informačné správy.
IGMP (Internet Group Management Protocol) - rozšírenie IP protokolu, šírenie adresných obežníkov, vytvorenie dočasnej komunikačnej skupiny.
Internet Registry - správa prideľovania IP adries na Internete.
MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) - konvencia elektronickej pošty aby sa dali písať správy v národných jazykoch a dali sa posielať prílohy. Využíva ju aj WWW server keď posiela užívateľovi stránku, na rozlíšenie typu dát.
peering (rovnocennosť) - komunikácia servrov internet providerov vo vnútri krajiny cez peeringové centrum.
packet - blok dát prenášaný na úrovni sieťovej vrstvy (IP). Balí sa do frame, takže frame je väčší útvar.
POP (Post Office Protocol) - protokol pre prácu s elektronickou poštou - slúži pre presmerovanie pošty na iný počítač.
RARP (Reverse Address Resolution Protocol) - konverzia MAC adresy (fyzická adresa sieťovej karty) na IP adresu.
SLIP (Serial Line Internet Protocol) - linkový protokol.
SNMP (Simple Network Mangement Protocol) - vzdialená správa sieťových prvkov (hub, router, ...).
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - posielanie E-mailov v textovej forme.
spam - rozoslanie e-mailu veľkému množstvu adresátov proti ich vôli - vnútená reklama.
TELNET (TELetypewriter NETwork) - vytvára virtuálny terminál na vzdialenom počítači.
TCP/IP - Transmission Control Protocol / Internet Protocol.
URL (Uniform Resource Locator) - univerzálny ukazovateľ na objekt prístupný na internete. (Napr. : http://www.unipo.sk)
WWW (World Wide Web = celosvetová pavučina) - služba pre interaktívny prístup k dátam na Internete.
bridge (most) - most medzi oddelenými segmentami siete rovnakého druhu. Má vlastnú inteligenciu, vyfiltruje pakety, ktoré smerujú do druhého segmentu a len tie pustí ďalej.
broadcast - vyslanie správy (paketu) z jedného uzla pre všetky uzly v sieti.
CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detect) - princíp sieťovej komunikácie typu Ethernet.
DCE (Data Circuit terminating Equipment) - ukončovacie zariadenie dátového okruhu - menič signálu - modem.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) - dynamické prideľovanie IP adries - počítač nemá pevnú IP adresu, ale v prípade potreby dostane pridelenú IP adresu od servra cez systém DHCP.
DTE (Data Terminal Equipment) - koncové zariadenie prenosu dát - počítač.
FDDI (Fiber Distributed Data Interface) - prenosový protokol pre optické vlákno.
frame - blok dát prenášaný na úrovni linkovej vrstvy.
FTP (Foiled Twisted Pair) - tienená krútená dvojlinka - štruktúrovaná LAN kabeláž.
gateway (brána) - most medzi sieťami rôzneho druhu (TCP/IP / SNA). Transformácia dát.
ISDN - Integrated Services Digital Network (komunikačný protokol).
OEM (Original Equipment Manufacturer) - subdodávka komponentu do počítača. Nie je určená koncovému zákazníkovi, ale inému výrobcovi, alebo predajcovi. Má nižšiu cenu a je okresaná - nemá príslušenstvo, krabicu, časť dokumentácie.
OSI - Open Systems Interconnection - definície sieťového spojenia.
PBX (Private Branch Exchange) - pobočková ústredňa.
bps, pps -bits (packets) per second - priepustnosť sieťového prvku.
PVC (Permanent Virtual Circuit) - virtuálny okruh pevne zostavený administrátorom siete.
repeater (opakovač) - zosilňuje a regeneruje digitálne dáta a posiela ich bezo zmeny ďalej.
router (smerovač) - most medzi časťami siete rôzneho druhu (LAN/WAN). Pozná topológiu siete, vie vytvárať komplikované prepoje (záložné trasy).
SDLC (Synchronous Data Link Control) - prenosový protokol pre pevné vedenia.
S-FTP (Screened-Foiled Twisted Pair) - clonená tienená krútená dvojlinka.
source routing - zdrojový počítač (source) určí vopred trasu po ktorej má frame ísť a túto informáciu uloží do framu.
SVC (Switched Virtual Circuit) - virtuálny okruh dynamicky vznikajúci podľa okamžitej potreby.
switch (prepínač) - dynamický bridge medzi oddelenými segmentami siete rovnakého druhu. Vytvorí dočasný spoj medzi segmentami.
UTP (Unshielded Twisted Pair) - netienená krútená dvojlinka.